dokształcać

dokształcać
dokształcać {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk VIIIa, dokształcaćam, dokształcaća, dokształcaćają, dokształcaćany {{/stl_8}}– dokształcić {{/stl_13}}{{stl_8}}dk VIIb, dokształcaćcę, dokształcaćci, dokształcaćkształć, dokształcaćcony {{/stl_8}}{{stl_7}}'prowadzić działalność oświatową, uczyć, kształcić osoby, które mają już jakieś wykształcenie lub przygotowanie zawodowe; umożliwiać tym osobom poszerzanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji; kształcić dodatkowo': {{/stl_7}}{{stl_10}}Dokształcać pracowników. Nauczyciele dokształcani są na kursach i seminariach. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • dokształcać się – dokształcić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} kształcić się dodatkowo, doskonalić zdobyte wykształcenie; pogłębiać swą wiedzę, poszerzać wiadomości, zdobywać nowe umiejętności : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dokształcać się na kursie, w studium podyplomowym. Każdy pracownik,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dokształcić — dk VIa, dokształcićcę, dokształcićcisz, dokształcićkształć, dokształcićcił, dokształcićcony dokształcać ndk I, dokształcićam, dokształcićasz, dokształcićają, dokształcićaj, dokształcićał, dokształcićany «uzupełnić wykształcenie; douczyć»… …   Słownik języka polskiego

  • szkolić — ndk VIa, szkolićlę, szkolićlisz, szkol a. szkól, szkolićlił, szkolićlony «uczyć, dokształcać kogoś w określonej dziedzinie; kształcić kogoś w trybie skróconym na kursie, na wykładach z jakiegoś przedmiotu» Szkolić sportowców, żołnierzy. szkolić… …   Słownik języka polskiego

  • douczać — ndk I, douczaćam, douczaćasz, douczaćają, douczaćał, douczaćany rzad. douczyć dk VIb, douczaćczę, douczaćczysz, douczaćucz, douczaćczył, douczaćczony «uzupełniać czyjeś wiadomości, wykształcenie, pomagać w nauce; dokształcać kogoś» Douczał… …   Słownik języka polskiego

  • młodociany — młodocianyni 1. «bardzo młody, niedorosły; niepełnoletni, małoletni, nieletni» Młodociana córka. Młodociane towarzystwo. Młodociani czytelnicy. 2. «pochodzący z okresu wczesnej młodości; charakterystyczny dla tego okresu, przypominający go»… …   Słownik języka polskiego

  • doszkalać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, doszkalaćam, doszkalaća, doszkalaćają, doszkalaćany {{/stl 8}}– doszkolić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, doszkalaćlę, doszkalaćli, doszkalaćszkol || doszkalaćszkól, doszkalaćlony {{/stl 8}}{{stl 7}} szkolić… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • doszkalać się – doszkolić się — {{/stl 13}}{{stl 33}} uczyć się dodatkowo, dokształcać się :{{/stl 33}}{{stl 10}}Doszkalał się na specjalnych kursach. Doszkolił się u kolegi, jak obsługiwać komputer. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • douczać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, douczaćam, douczaća, douczaćają, douczaćany {{/stl 8}}– douczyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, douczaćczę, douczaćczy, douczaćczony {{/stl 8}}{{stl 7}} uczyć kogoś dodatkowo; dokształcać : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • douczać się – douczyć się — {{/stl 13}}{{stl 7}} uczyć się samemu dodatkowo lub dokładniej; dokształcać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Douczała się wieczorami. Nie douczył się historii. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • korespondencyjnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. korespondencyjny: Uczyć się, dokształcać się korespondencyjnie. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”